Bestyrelse

Formand: Billede, navn, mailadresse, mobilnummer.
Bestyrelse: Liste med navne (organisation nævnes efter navnet).

FH-sektionen har til formål at koordinere og styrke samarbejdet mellem de faglige organisationer i området.

FH-sektionen er en selvstændig forening, men arbejder inden for rammerne af Fagbevægelsens Hovedorganisations politiske grundlag og vedtægter.

FH-sektionen arbejder derfor i det daglige for at øve indflydelse og skabe resultater til gavn for lønmodtagerne og organisationerne, der er medlem af FH-sektionen.